Revolutionary ustensils

Installation, Konsthallen Göteborg, 2012