About

tove krabo

Tove Krabo

Konstnär och filmare bosatt i Tynnered.
Swedish artist and film maker living in Tynnered (Gothenburg).

Utbildning / Education

2003 Master i Fri Konst
ENSBA (Paris Konsthögskola)
http://www.beauxartsparis.com
1999 Kandidatexamen Communication
Marseille Konsthögskola
http://www.esadmm.fr
1993 KV Konstskola
http://www.kvkonstskola.com

Politiskt porslin av Tove Krabo